a


Busreizen:

De inschrijving is pas geldig NA betaling: cash of op de rekening van Trip-Trap.
Leden betalen € 10,00 en NIET leden € 15,00, inschrijving(en) tocht(en) inbegrepen.
Tijdens de busreis hebben de aanwezige leden voorrang om in te schrijven en cash te betalen voor een volgende busreis.
Bij een volle bus, kan men zich op een wachtlijst laten plaatsen.
Bij het afvallen van deelnemers worden de personen op de wachtlijst ten laatste de dag voordien ingelicht.
Wanneer je niet mee kan, worden de inschrijvingsgelden terugbetaald; indien je tijdig verwittigt (ten laatste de dag voor de busreis).
Aan de deelnemers wordt gevraagd om steeds proper schoeisel mee te nemen teneinde de bus netjes te houden.
GEEN honden op de busreizen !!!
Inschrijvingen gebeuren via mail bij Willy Jadoul (steeds om leesbevestiging vragen) of via GSM.